Obec Staré Hory
Fotogaléria akcií v obci


X. Starohorský ples

Prezerať ...
Staré Hory v zrkadle času - 500. výročie

Prezerať ...
Prezerať ...
IX. Starohorský ples

Prezerať ...
Mikuláš 2016

Prezerať ...
Staré Hory v zrkadle času

Prezerať ...
MDD 2016

Prezerať ...
VIII. Starohorský ples

Prezerať ...
Stretnutie s Mikulášom

Prezerať ...
Úcta starším

Prezerať ...
Staré Hory v zrkadle času - Turisticko-zábavné podujatie spojenému s oslavami SNP

Prezerať ...
Prezerať doplnené ...
Prezerať doplnené 2x ...
Video ...
230. výročie zriadenia poštovej prepriahacej stanice

Prezerať ...
Patrocínium Baziliky - Starohorská hostina

Prezerať ...
Oslavy Dobrovoľného hasičského zboru

Prezerať ...
Medzinárodný deň detí 2015

Prezerať ...
Deň matiek

Prezerať 1. sadu ...
Prezerať 2. sadu ...
Uzavretie manželstva v Starých Horách pri príležitosti regionálnej prehliadky programov ZPOZ pod názvom: "Keď láska dáva životu zmysel".

Prezerať ...
Akt položenia kytice k pomníku Partizána pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obce

Prezerať ...
Uvítanie do života

Prezerať ...
Čipkárska škola

Prezerať ...
Spomienka na "Ostrý prepad pred Veľkou Zelenou"

Prezerať ...
Starohorský ples 2015

Prezerať ...
Vianočný koncert 2014

Prezerať ...
Divadlo Mrázik - video

Stiahnuť
Divadlo Mrázik

Prezerať ...
Mikuláš a divadlo Mrázik - časť 2

Prezerať ...
Mikuláš a divadlo Mrázik - časť 1

Prezerať ...
Úcta k starším

Prezerať ...
Uvítanie dieťaťa do života - 26.9.2014

Prezerať ...
Turisticko zábavné podujatie pri príležitosti SNP

Prezerať ...
Otvorenie baníckeho náučného chodníka v Starých Horách

Prezerať ...
MDD 2014

MDD
Rozprávkový les 1
Rozprávkový les 2
Video1
Video2
Starohorský ples 2014

Prezerať ...
SNP 2013

fotogaléria
MDD 2013 - Rozprávkový les

fotogaléria
Materská škola - karneval - 2013

fotogaléria
Starohorský ples 2013

Prezerať ...
Oslavy SNP - 2012

fotogaléria
MDD - 2.6.2012

fotogaléria
Biatlon 2011

fotogaléria