Obec Staré Hory
Kontakt na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov:

No-one, s.r.o.

IČO: 47519029
Sídlo: Frankovská 1/F, 831 01 Bratislava
Telefón: +421 905 701 050
E-mail: gdpr @ no-one.sk