Obec Staré Hory
Požiarny poriadok obce Staré Hory

Dobrovoľný hasičský zbor obce:

Dušan Dvorský
Martin Šabo
Martin Dvorský
Vladimír Lovás
Juraj Šuša
Ľubomír Čunderlík
Kvetoslav Slezák
Ján Kováč
Pavol Babjak
Jakub Čillík
Matej Romaňák