Obec Staré Hory
Dokumenty o hospodárení obce Staré Hory:

2018

Rozpočet 2019 - stiahni
Rozpočet 2018 - stiahni
Správa audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Staré Hory za rok 2017, účt. uzávierka - prezrieť
Záverečný účet obce Staré Hory za rok 2017 - stiahni
Rozpočet 2018 - stiahni

2017

Konsolidovaná výročná správa obce Staré Hory za rok 2016 - stiahni
Správa audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Staré Hory za rok 2016, účt. uzávierka - prezrieť
Správa audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Staré Hory za rok 2016, konsolidovaná účt. uzávierka - prezrieť
Záverečný účet obce Staré Hory za rok 2016 - stiahni
Rozpočet 2017 - stiahni
Návrh - Rozpočet ZŠ 2017 - stiahni

2016

Konsolidovaná výročná správa obce Staré Hory za rok 2015 - stiahni
Správa audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Staré Hory za rok 2015 - prezrieť
Správa audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Staré Hory za rok 2015, konsolidovaná účt. uzávierka - prezrieť
Záverečný účet obce Staré Hory za rok 2015 - stiahni
Rozpočet 2016 - stiahni
Zásady hospodárenia s majetkom štátu a Obce Staré Hory‏ - stiahni
Rozpočet ZŠ 2016 - stiahni

2015

Konsolidovaná výročná správa obce Staré Hory za rok 2014 - stiahni
Správa audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Staré Hory za rok 2014 - prezrieť
Záverečný účet obce Staré Hory za rok 2014 - stiahni
Rozpočet ZŠ 2015 - stiahni
Rozpočet 2015 - stiahni

2014

Konsolidovaná výročná správa obce Staré Hory za rok 2013 - stiahni
Záverečný účet obce Staré Hory za rok 2013 - stiahni
Správa audítora pre Obecné zastupiteľstvo obce Staré Hory za rok 2013 - stiahni
Dodatok správy audítora za rok 2013 - stiahni