Obec Staré Hory
Materská škola
Školu môžu navštevovať deti už od dvoch rokov v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. Webka materskej školy.

Kontakt:
Materská škola
Staré Hory 396
976 02
Tel.: 048/4199220


Základná škola
Plneorganizovaná základná škola, 1. – 9. ročník v horskom prostredí s vynikajúcimi podmienkami pre osvojovanie vedomostí a zručností v triedach s nižším počtom žiakov. Viac na www.zsstarhory.edu.sk

Kontakt:
Základná škola
Staré Hory 327
976 02
Tel.: 048/4199222, 048/4199224


Zdravotné stredisko
Praktický lekár pre dospelých: MUDr. Lívia Lapinová
Ordinačné hodiny:
pondelok: 7:00 - 12:00 ambulancia Horná ul. B.B. * 12:30 - 15:30 návštevy, administratíva
utorok: 7:00 - 12:00 ambulancia Staré Hory * 12:30 - 15:30 ambulancia Horná ul. B.B.
streda: 7:00 - 12:00 Horná ul. B.B. * 12:30 - 15:30 návštevy, administratíva
štvrtok: 7:00 - 12:00 Horná ul. B.B. * 12:30 - 15:30 Staré Hory
piatok: 7:00 - 12:00 Horná ul. B.B. * 12:30 - 15:30 návštevy, administratíva

Možnosť dovozu liekov najmä pre starších občanov.

Kontakt:
Zdravotné stredisko
Staré Hory 351
976 02
Tel.: 048/4199223


Poštový úrad
Úradné hodiny:
pondelok-piatok 8:00 - 11:15, 13:00 - 14:00

Kontakt:
Tel.: 048/4199213


Lesná správa

Kontakt:
Lesná správa
Staré Hory 23
976 02
Tel.: 048/4199214


Farský úrad

Kontakt:
Farský úrad
Staré Hory 169
976 02
Tel.: 048/4199204