Obec Staré Hory
Stavebný úrad : Životné prostredie : Dane a poplatky

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny ... stiahnuť
Postup pri výrube stromov ... stiahnuť. Konania z roku 2015, 2014.