Obec Staré Hory


(Názov VZN sa ukáže pri nastavení na odkaz)

2018

Všeobecne záväzné nariadenie 4/2018 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 3/2018 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 2/2018 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 1/2018 - stiahni

2017

Všeobecne záväzné nariadenie 3/2017 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 2/2017 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 1/2017 - stiahni

2016

Všeobecne záväzné nariadenie 8/2016 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 7/2016 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 6/2016 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 5/2016 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 4/2016 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 3/2016 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 2/2016 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 1/2016 - stiahni

2015

Všeobecne záväzné nariadenie 7/2015 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 6/2015 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 5/2015 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 4/2015 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 3/2015 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 2/2015 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 1/2015 - stiahni

2014

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2014 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 2/2014 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 3/2014 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 4/2014 - stiahni

2013

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2013 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 2/2013 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 3/2013 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 4/2013 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 5/2013 - stiahni

2012

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2012 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 2/2012 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 3/2012 - stiahni
Všeobecne záväzné nariadenie 4/2012 - stiahni

2005

Všeobecne záväzné nariadenie 4/2005 - stiahni