Obec Staré Hory
Povinne zverejňované objednávky, zmluvy, faktúry podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Rok 2018:

Faktúry : Objednávky : Zmluvy

Rok 2017:

Faktúry : Objednávky : Zmluvy

Rok 2016:

Faktúry : Objednávky : Zmluvy

Rok 2015:

Faktúry : Objednávky : Zmluvy

Rok 2014:

Faktúry : Objednávky : Zmluvy

2013

Faktúry : Objednávky : Zmluvy

2012

Faktúry : Objednávky : Zmluvy

2011 a staršie

Zmluvy