Obec Staré Hory
Flóra : Fauna

Poloha obce a okolie


Povrch chotára obce je hornatý so značne členitým terénom. Starohorská dolina je rozhraním dvoch horských sústav - národných parkov: Veľkej Fatry a Nízkych Tatier. Veľkofatranskú časť vypĺňajú svahy Krížnej (1574 m), ktorá je najvyšším vrcholom chotára obce na severozápadnej hranici. Západnú hranicu tvoria Malá Krížna (1329 m), Úplaz (1275 m) a sedlo Šturec, kadiaľ vedie turistická trasa spájajúca Veľkú Fatru s Nízkymi Tatrami. V strednej časti chotára je nad obcou vypínajúca sa Majerova skala (1255 m), charakteristická troskovou stavbou. (Na slieňoch spočíva dolomit). V juhovýchodnej časti sú najvyššie časti chotára Jelenská skala (1149 m), Krčahy (1135 m) a Zamrlo (1073 m).

Staré Hory

V Dolnom Jelenci severozápadne od cesty je vchod do verejnosti neprístupnej „Jeleneckej jaskyne“. Priestory sa nachádzajú na dne doliny vo vápennom túfe – travertíne. Travertín je v kaskádach, na ktorých vytvára potok vodopády. Priestory jaskyne majú nádhernú farebnú kvapľovú výzdobu „ružová záhrada“.