Obec Staré Hory
Naše ihriská a športoviská:

Fitnes centrum
Kontakt: Lucia Haluzová, 0907 960 285
Prevádzkový poriadok fitnescentra
Multifinkčné ihrisko
Kontakt: Hysek, 0919 410 473
Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska

Ihrisko je k dispozícii bezplatne, je potrebné nahlásiť deň a hodinu, minimálne jeden deň vopred. Z dôvodu bezpečnosti, a tiež často sa vyskytujúcich nedostatkov, príp. škôd, je potrebné v prípade detí mať zodpovednú dospelú osobu, ktorá si ihrisko prevezme aj odovzdá.Detské ihrisko
Verejne dostupné ihrisko určené pre deti od 5 rokov v sprievode rodičov.Detské ihrisko MŠ
Ihrisko uzatvorené a určené pre deti tunajšej MŠ.Cvičenie dospelých v ZŠ
Pondelok a streda