Obec Staré Hory
V obci sú veľké možnosti ubytovania a stravovania v súkromí, aj mimo neho:

Hotel Altenberg***
Penzión Daymont
Salaš Starohôrka s.r.o.