Zmluvy
Zmluva o nájme vozidla pre obec Motyčky, Dodatok zmluvy pre rok 2017, Dodatok zmluvy pre rok 2018
Zmluva so ZŠ SH o poskytnutí financií na záujmové vzdelávanie detí
Kúpna zmluva - MUDr. Katarína Sládečková
Zmluva o triedenom odpade - Zberné suroviny Žilina
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - FALCK Záchranná, a.s.
Zmluva - Slovak Telekom
Zmluva - EUROVIA, Rozpočet a krycí list
Kúpna zmluva - rodina Lovásová
Dohoda o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu - Štátne Lesy SR
Zmluva o dotácii - OZ Haliar - 2
Zmluva - SOZA
Zmluva o poskytnutí príspevku z Reprezentačného fondu - Štátne Lesy SR
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 z VÚC BB
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - SOŠS Nové Zámky
Zmluva o dotácii - OZ Haliar
Zmluva StVPS - dodávka vody
Kúpna zmluva
Dodatok zmluvy - Zmluva o nájme pozemku z roku 2014
Dodatok zmluvy - Zmluva o nájme z roku 2009
Zmluva - Stavex-Plast
Dodatok - Zmluva DCOM
Zmluva o nakladaní s odpadom - Marius Pedersen, a.s.
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Farský úrad, Dodatok zmluvy
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - LESY SR, Dodatok zmluvy
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - TECHNI-PAL, Dodatok zmluvy
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Krčma pod orechom, Dodatok zmluvy
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Starohorka, Kultúrny dom
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - DAYMONT, Dodatok zmluvy
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Pension St. Maria, Dodatok zmluvy
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - ZŠ Staré Hory, Dodatok zmluvy
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Potraviny OČKO, Dodatok zmluvy
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Potraviny Donovalová, Dodatok zmluvy